สารบัญ

 

Kasetsart University Veterinary International Conference 2019 (KUVIC 2019) "Practices Propagate Innovation and Excellence"

วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์, อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธุ์

กำหนดการงานสัมมนา
http://ku-vic.com/kuvic/schedule2.html

ลงทะเบียนล่วงหน้า
http://ku-vic.com/kuvic/regis.html