งานรับสัตว์ป่วยส่งต่อ

 • งานรับสัตว์ป่วยส่งต่อ คือ งานบริการสำคัญสำหรับลูกค้าที่พบว่าสัตว์เลี้ยง มีอาการป่วยที่ซับซ้อน หรือมีภาวะแทรกซ้อนของโรครุนแรง ในระดับที่จำเป็น จะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อวินิจฉัยโรคเพิ่มเติมให้ละเอียดยิ่งขึ้น นำไปสู่การดูแล และการรักษาอย่างเต็มที่ (Intensive care) โดยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านศัลยกรรม และอายุรกรรมที่มีความพร้อมสำหรับให้บริการกับลูกค้าทุกท่าน
 • โดยทาง รพส. ม.เกษตร หัวหิน พร้อมที่จะสนับสนุนทุกหน่วยงาน (Cooperation) เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางตอนล่างไปจนถึงภาคใต้ ตั้งใจทำให้ทุกการวินิจฉัยเป็นไปอย่างแม่นยำ และทำให้ทุกการรักษาดำเนินไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ

     

ภาพเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ( MRI ) 

เครื่องตรวจร่างกายโดยการสร้างภาพเหมือนจริง ของส่วนต่างๆของร่างกาย โดยใช้สนาม แม่เหล็กความเข้มสูง และ คลื่นความถี่ในย่านความถี่วิทยุ ด้วยการส่งคลื่นความถี่เข้าสู่ร่าง กาย และรับคลื่นสะท้อนกลับ นำมาประมวลผลสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถให้ราย เอียดและความคมชัดเสมือนการแสกนตัดร่างกายเป็นส่วนๆ ให้ผลการตรวจที่แม่นยำมาก ทำให้สัตวแพทย์สามารถมองเห็นจุดที่ผิดปกติในร่างกายได้อย่างละเอียด โดยไม่ก่อให้เกิด อันตรายใดๆ ต่อสัตว์ที่ได้รับการตรวจ

       MRI ช่วยสัตว์เลี้ยงที่ท่านรักได้อย่างไร

 • MRI สามารถให้ภาพที่แยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อต่างๆ ได้ชัดเจน
 • ทำให้มีความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคมากยิ่งขึ้น
 • อีกทั้งสามารถตรวจได้ในอวัยวะทุกส่วน ใช้ได้ดีกับส่วนที่ไม่ใช่กระดูก คือ เนื้อเยื่อ (soft tissues) 
 • โดยเฉพาะสมอง เส้นประสาท ไขสันหลัง และเส้นประสาทในร่างกาย
 • ใช้ได้ดีกับกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นยึดกระดูก สามารถตรวจเส้นเลือดได้โดยไม่เสี่ยงกับการฉีดสารทึบรังสี
 • ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อเหมือนใน CT SCAN เพราะไม่ใช้คลื่นรังสี

 

บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโดยการผ่าตัดทุกระบบ

 • บริการ ด้านภาพวินิจฉัย
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) 1,500-2,000 บาท
 • การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร (Endoscope) 7,000-10,000 บาท
 • ภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan) 5,000-7,000 บาท
 • ภาพเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (MRI) 9,500-15,000 บาท

 

 • บริการ ด้านศัลยกรรม
 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedic and joint surgery) 8,000-25,000 บาท
 • ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน (Soft tissue surgery) 7,000-15,000 บาท
 • ศัลยกรรมประสาท (Neurological surgery) 9,000-20,000 บาท
 • ศัลยกรรมจักษุ (Ophthalmic surgery) 5,000-28,000 บาท/ข้าง
 • ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ (Urologic surgery) 8,000-15,000 บาท
 • ศัลยกรรมช่องท้องผ่านกล้อง (Laparoscopic surgery) 8,000-10,000 บาท

 

ภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT SCAN ) 

การตรวจ CT SCAN เป็นการตรวจหาความผิดปกติอวัยวะต่างๆ ในร่างกายด้วยลำแสงเอกซ์ โดยฉายลำแสงเอกซ์ผ่านอวัยวะที่ ต้องการตรวจในแนวตัดขวาง และให้คอมพิวเตอร์สร้างภาพภาพที่ได้จึงเป็นภาพตัดขวางส่วนที่ต้องการตรวจอย่างละเอียด

       CT SCAN ช่วยสัตว์เลี้ยงที่ท่านรักได้อย่างไรบ้าง

 • ตรวจหาเนื้องอกในอวัยวะส่วนต่างๆของสัตว์เลี้ยง เพื่อหาขนาดและตำแหน่งของเนื้องอก
 • ตรวจการแพร่กระจายของเนื้องอกไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ข้างเคียง
 • ตรวจดูการคั่งของเลือดในสมอง ช่องท้อง
 • ตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือด
 • ตรวจหาความผิดปกติของกระดูกและข้อต่างๆ

 

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) 

 

ห้องศัลยกรรมผ่าตัดมาตรฐาน แบบควบคุมความดัน และ ปลอดเชื้อ

 

ศัลยกรรมช่องท้องผ่านกล้อง (Laparoscopic surgery) 

 

การผ่าตัดสัตว์ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับอุบัติเหตุ

        บริการด้านพักฟื้นและดูแลสัตว์ป่วยจากแผนกอื่นๆ ดูแลและรักษาสัตว์ป่วยต่อจากหน่วยอายุรกรรมที่ได้รับการกู้ชีพ หรือ สัตว์ป่วยที่ต้อง การดูแลอย่างใกล้ชิด

 

การบำบัดและการรักษาด้วยแสงเลเซอร์

 

หน่วยธนาคารเลือด

       ทำหน้าที่ รับบริจาคเลือด จัดเก็บและรักษาเลือดไว้ใช้ในสัตว์ป่วยสภาวะวิกฤต เช่น กรณีสุนัขหรือแมว เข้ารับการผ่าตัด เสียเลือดมาก จำเป็นจะต้องมีการให้ เลือด สุนัขหรือแมวที่นำมาบริจาคเลือดจะต้องได้รับการตรวจเลือด เพื่อป้องกันโรค ติดต่อทางเลือด และต้องมีสุขภาพดี

 

 • คุณสมบัติของน้องหมาและน้องแมวที่จะมาบริจาคเลือด
 • สุนัขหรือแมวที่มีสุขภาพดี อายุ 1-7 ปี ไม่จำกัดเพศและพันธุ์
 • โดยสุนัขต้องมีน้ำ หนักตัวมากกว่า 18 ก.ก. และแมวมากกว่า 4 ก.ก.
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง และปราศจากโรคติดต่อทางเลือด
 • ไม่เคยได้รับการผ่าตัดใหญ่ 1-2 เดือน
 • ไม่เคยได้รับผลิตภัณฑ์เลือดใดๆมาก่อน
 • มีประวัติการทำวัคซีนครบ ในกรณ๊ที่ทำวัคซีนประจำปีควรเว้นระยะเวลาอย่างต่ำ 3 สัปดาห์ ก่อนนำมาบริจาคเลือด  
 • กรณีทานยาปฏิชีวนะ ควรงดยาก่อนนำมาบริจาคเลือดอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 

 ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา (Laboratory)  

 • บริการตรวจค่าทางโลหิตวิทยาและพยาธิ ค่าเคมีโลหิต ปัสสาวะ เพื่อใช้วินิจฉัยโรคในสัตว์ป่วย เน้นความถูกต้องและรวดเร็วในการตรวจและรายงานผล ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย

 ค่าโลหิตวิทยาและค่าเคมีโลหิตให้บริการตรวจได้แก่

 • ค่าปริมาณเม็ดเลือดแดง 
 • ค่าปริมาณเม็ดเลือดขาวแบบรวมและแบบจำแนกชนิด 
 • ค่าปริมาณเกล็ดเลือด 
 • การจำแนกชนิดและรูปร่างของเม็ดเลือดแดง 
 • ค่าปริมาณเม็ดเลือดขาวแบบรวมและแบบจำแนกชนิด  โปรตีนในโลหิต 
 • ค่าเคมีโลหิตเพื่อตรวจการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ตับ ไต ตับอ่อน น้ำตาล ท่อน้ำดี ฯลฯ ตรวจปัสสาวะ 

การบริการเฉพาะทาง

 • ของก้อนเนื้อประเภทต่าง ๆ น้ำที่อยู่ในช่องว่างภายในร่างกาย 
 • การตรวจหาความเข้ากันได้ของเลือดก่อนทำการถ่ายเลือด 
 • ตรวจหาโรคติดเชื้อต่าง ๆ ในเม็ดเลือด 
 • ตรวจหาเพศนก

 

หน่วยสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า

 • เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาสัตว์ใหญ่ วัว ม้า แพะ แกะ และสัตว์ป่า ทั้งในโรงพยาบาลสัตว์ และ นอกสถานที่ (ตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ฟาร์ม) มีรถออกบริการ มียาและเครื่องมือ  ที่ทันสมัย พร้อมให้บริการทุกท่าน 
 • กรุณานัดหมายเวลาพบสัตวแพทย์ล่วงหน้าที่โทร 086-1282001 ( หมอต่อ) เวลา 08:30-16:00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ