แผนที่ และ ช่องทางการติดต่อ

    ตั้งอยู่ :  เลขที่ 9 ซอย หมู่บ้านสวนสน (หัวหิน 97) ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110

                                               

    เบอร์โทร 032-909234 หรือ 032-909235 การส่งแฟ๊กซ์ : 032-909236

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน 

    @kasetsarthuahin