Thi Eng
 
หน้าแรก รู้จัก รพส. มก.หัวหิน พบคุณหมอ บริการ รพส. มก.หัวหินออนไลน์ ข่าวสารกิจกรรม ติดต่อ รพส. มก.หัวหิน
 
 
เวลาเปิดทำการ
จันทร์-พฤหัส 08:30-16:00 น
ศุกร์ 08:30-11:30 น
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 08:30-16:00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ
17:00-19:30 น
Business Hours
Monday-Thursday 08:30-16:00
Friday 08:30-11:30
Saturday-Sunday and Holiday 08:30-16:00
Every Evening 17:00-19:30

 

โรคผิวหนังในสุนัข

 3.โรคผิวหนังที่เกิดจากการแพ้จากการสูดดม
     โรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรม โดยสายพันธุ์ที่มีผลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนี้ได้แก่ สุนัขพันธุ์พุดเดิ้ล ชิสุ
โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ ลาบาดอร์ เป็นต้น สุนัขที่เป็นโรคนี้จะมีอาการคัน แดงตามร่างกายโดยเฉพาะตามใต้คอ หน้าอก
ข้อพับ ขาหนีบ ง่ามเท้า ใบหู มักมีเชื้อแบททีเรียและเชื้อยีสต์แทรกติดเชื้อตามร่างกาย หลังการรักษาเมื่อสุนัข
ได้รับหรือสูดดมสารที่แพ้อีก สุนัขก็จะกลับมามีอาการอีกครั้ง ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ต้องพยายาม
หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้(สามารถทดสอบสิ่งที่สัตว์แพ้ได้โดยการฉีดสารที่ก่อให้เกิดการแพ้เข้าไปในผิวหนังของสัตว์
แต่ละจุดๆ แล้วทำการวินิจฉัย)และรักษาทางยาโดยการควบคุมของสัตว์แพทย์ เพื่อบรรเทาอาการ


ลักษณะผิวหนังของสุนัขที่มีอาการแพ้และการตรวจสอบหาสิ่งที่แพ้โดยวิธี intradermal skin test


4. โรคผิวหนังที่เกิดการแพ้จากอาหาร

     โรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากพันธุกรรม มีลักษณะอาการของโรคและสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยง
คล้ายกับการแพ้จากการสูดดม โรคนี้สามารถทดสอบหาชนิดของอาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้ได้
หลังจากที่เราทราบและหลีกเลี่ยงอาหารที่สัตว์แพ้ อาการก็จะหายไป

5.โรคผิวหนังที่เกิดจากฮอร์โมน
     โรคนี้มักเกิดจากสุนัขอายุมาก เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนบางตัวที่มีผลต่อผิวหนังและเส้นขน เช่น
ฮอร์โมนธัยรอยด์ ฮอร์โมนต่อมใต้สมอง เป็นต้น สุนัขจะมีอาการทางผิวหนังที่แตกต่างกันตามลักษณะ
ของฮอร์โมนที่ผิดปกติ เช่น ฮอร์โมนธัยรอยด์ สุนัขจะมีอาการขนร่วงแบบสมมาตร ฮอร์โมนต่อมใต้สมอง
สุนัขจะมีอาการขนร่วง ท้องบวม ผิวหนังแดงบาง เป็นต้น6. โรคผิวหนังที่เกิดจาก
ภูมิคุ้มกันทำลายผิวหนัง

     เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย แต่เป็นโรคที่มี
ความรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผิวหนังของสัตว์ที่เป็นมาก โดยระดับ
ความรุนแรงจะแบ่งตามชนิดและระดับ
ความลึกของชั้นของผิวหนังที่ถูกทำลาย
การวินิจฉัยโรคนี้ทำได้โดยการตัดชิ้นเนื้อ
ไปตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา

ลักษณะผิวหนังของสุนัขที่เป็นโรคผิวหนัง
ที่เกิดจากภูมิคุ้มกันทำลายผิวหนัง

 7.โรคเนื้องอก


     เนื้องอกมักเกิดในสุนัขที่มีอายุมาก
การตรวจวินิจฉัยทำได้โดยการตรวจ
เนื้อเยื่อทางพยาธิวิทยา เมื่อเราทราบ
ชนิดของเนื้องอกก็จะสามารถ
รู้ลักษณะการแพร่กระจาย
และยาที่จะใช้รักษา

ลักษณะผิวหนังของสุนัขที่เป็นโรคเนื้องอก


       จะเห็นได้ว่าโรคผิวหนังของสุนัขมีอยู่หลายชนิดจริงๆ และแต่ละชนิดมี แนวทางการรักษา
และระยะเวลาในการรักษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากสุนัขของเรา เริ่มมีปัญหา เจ้าของควรจะรีบพาไป
พบสัตวแพทย์เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยหา สาเหตุที่แท้จริง และรีบทําการรักษาแต่เนิ่นๆ
สุนัขของเราก็จะมีสภาพผิว และขนที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอีกนาน
 
 
ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 032-909234-5 โทรสาร 032-909236 เฟสบุ๊ก : vetkuhospital